Wat is een bijwoord | Lijst met Bijwoorden | Bijwoord Lijst

Wat is een bijwoord

  • An bijwoord vertelt ons meer over a werkwoord
  • An bijwoord beschrijft of wijzigt het werkwoord op de een of andere manier
  • Veel bijwoorden eindigen met het achtervoegsel “Ly” maar niet alles.
  • Bijwoorden vaak vertellen ons hoe er is iets gebeurd

Wat is een bijwoord

Bijwoord definitie

Bijwoorden beantwoorden deze vragen

  • Hoe
  • Wanneer
  • Waar
  • In welke mate
  • Waarom

Bijwoord Voorbeelden lijst

Een bijwoord beschrijft een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een ander bijwoord, het vertelt ons hoe, waar, wanneer, waarom en met welke frequentie. Hier zijn enkele bijwoorden.

HOE WAAR WANNEER
snel
vrolijk
efficiënt
pijnlijk
gemakkelijk
heimelijk
rustig
vreedzaam
knap
in het park
in de tas
buiten de winkel
in het theater
op het bureau
in de kast
thuis
bij de boom
op de boerderij
nu
gisteren
binnen een minuut
's nachts
om 5 uur
voor zonsondergang
spoedig
morgen
vandaag

WAAROM FREQUENTIE
omdat ze te laat was
terwijl iedereen sliep
omdat hij moe was
omdat het tijd was om te vertrekken
omdat hij niet kon slapen
zoals ze honger hadden
omdat hij te snel draaide
omdat het haar verjaardag was
zoals Peter erg boos was
vaak
soms
elke week
maandelijks
altijd
nooit
ieder uur
zelden
vaak
jaarlijks

Bijwoorden voor kinderen

Lijst van tegenovergestelde bijvoeglijke naamwoorden

Woordenlijst van Opposites (of Antoniemen)

opposites 3 Opposites Words dictionary children
Tegenoverwoorden per beeld

Lijst met Bijwoorden

Top 100

Top 100
niet
ook
zeer
vaak
echter
te
doorgaans
werkelijk
vroeg
nooit
altijd
soms
samen
Waarschijnlijk
eenvoudigweg
algemeen
in plaats daarvan
werkelijk
weer
liever
bijna
vooral
ooit
snel
waarschijnlijk
al
onder
direct
daarom
anders
dus
gemakkelijk
tenslotte
precies
zeker
normaal
momenteel
uiterst
Tenslotte
permanent
naar behoren
spoedig
specifiek
vooruit
dagelijks
zeer
per direct
relatief
langzaam
tamelijk
in de eerste plaats
compleet
tenslotte
wijd
onlangs
ernstig
vaak
geheel
meestal
natuurlijk
bijna
af en toe
voorzichtig
duidelijk
in wezen
mogelijk
licht
enigszins
even
sterk
nodig
persoonlijk
zelden
regelmatig
evenzo
in principe
van nabij
effectief
eerste
letterlijk
voornamelijk
alleen
voorzichtig
hopelijk
oorspronkelijk
ruw
aanzienlijk
helemaal
twee keer
elders
overal
duidelijk
volmaakt
fysiek
met goed gevolg
plotseling
echt
virtueel
allemaal samen
hoe dan ook

Top 100 +

Top 100 +
automatisch
diep
definitief
met opzet
nauwelijks
gemakkelijk
vreselijk
helaas
voort
kort
bovendien
sterk
eerlijk
eerder
as
er
wanneer
hoe
so
up
uit
geen

goed
harte
eerst
WAAR
Waarom
nu
rond
eens
beneden
uit
hier
vanavond
weg
vandaag
ver
heel
later
boven
nog
kan zijn
anders-
in de buurt
vooruit
ergens
overal
alsjeblieft
voor altijd
hoe dan ook
absoluut
Buitenland
ja
nergens
morgen
gisteren
de
naar
in
on
by
meer
over
dergelijk
door
nieuwe
m
elke
elk
veel
voor
tussen
gratis
rechts
beste
sinds
beide
zeker
zonder
terug
beter
genoeg
lot
klein
hoewel
minder
weinig
voor
volgende
hard
echt
links
minst
kort
laatste
binnen
langs
te verlagen
ONJUIST

Bijwoorden van frequentie

Altijd - Meestal - Vaak - Vaak - Soms - Af en toe - Zelden - Zelden - Nooit

Bijwoorden van frequentie

Conjunctieve Bijwoorden

dienovereenkomstig - bovendien - bovendien - hoe dan ook - overigens - zeker - verhoudingsgewijs - bijgevolg - ook elders - even - ten slotte - verder - bovendien - vandaar - voortaan - overigens - overigens - overigens - in plaats daarvan - overigens - overigens overigens - namelijk - niettemin - vervolgens - niettemin - nu - anderszins - nogal - evenzo - nog steeds - daarna - daarna - daarna - dus - dus - ongetwijfeld - nog

Conjunctieve Bijwoorden

Lijst met gemeenschappelijke bijwoorden

A

abnormaal
afwezig
per ongeluk
bijtend
werkelijk
avontuurlijk
daarna
bijna
altijd
boos
annually
angstig
arrogant
ongemakkelijk

B

slecht
bashfully
mooi
bitter
somber
blindelings
gelukzalig
boastfully
stoutmoedig
dapper
kort
helder
stevig
breed
druk

C

rustig
voorzichtig
zorgeloos
behoedzaam
zeker
vrolijk
duidelijk
knap
van nabij
vleiend
kleurrijk
algemeen
permanent
koel
correct
moedig
kwaad
wreed

nieuwsgierig
D

dagelijks
beminnelijk
duur
deceivingly
heerlijk
diep
uitdagend
met opzet
heerlijk
ijverig
vaag
twijfelachtig
dromerig
E

gemakkelijk
elegant
energetisch
enorm
enthousiast
even
vooral
zelfs
gelijkmatig
tenslotte
precies
opgewonden
uiterst
F

tamelijk
trouw
beroemd
ver
snel
gedoemd
woest
vurig
fel
innig
dwaas
gelukkig
rondweg
verwoed
vrij
krampachtig
vreselijk
geheel
woedend
G

algemeen
royaal
voorzichtig
graag
vrolijk
sierlijk
dankbaar
sterk
gulzig
H

gelukkig
haastig
gezond
hard
behulpzaam
hulpeloos
zeer
eerlijk
hopeloos
ieder uur
hongerig
I

per direct
onschuldig
nieuwsgierig
ogenblikkelijk
intens
aandachtig
belangwekkend
innerlijk
geërgerd
J

jaggedly
jaloezie
joshingly
blij
joyously
joviaal
juichend
judgementally
terecht
K

scherp
kiddingly
kindheartedly
vriendelijk
kissingly
knavishly
knottily
bewust
kennis van zaken
kookily
L

lui
minder
licht
Waarschijnlijk
slapjes
levendig
uit de hoogte
verlangend
losjes
liefdevol
luid
loyaal

M

waanzinnig
majestueus
betekenisvol
mechanisch
vrolijk
jammerlijk
spottend
maandelijks
meer
dodelijk
meestal
mysterieus
N

natuurlijk
bijna
netjes
needily
nerveus
nooit
aardig
luidruchtig
niet
O

gehoorzaam
hinderlijk
vreemd
aanvallend
officieel
vaak

openlijk
optimistisch
overmoedig
owlishly
P

pijnlijk
gedeeltelijk
geduldig
volmaakt
fysiek
speels
beleefd
slecht
positief
mogelijk
krachtig
snel
naar behoren
precies op tijd

Q

quaintly
quarrelsomely
misselijk
wonderlijk
twijfelachtige
vragend
sneller
snel
rustig
grillig
quizzically

R

snel
zelden
gemakkelijk
werkelijk
geruststellend
roekeloos
regelmatig
met tegenzin
herhaaldelijk
verwijtend
restfully
rechtvaardig
terecht
stijf
ruw
ruw

S

jammer genoeg
veilig
nauwelijks
scarily
onderzoekend
bedaard
schijnbaar
zelden
egoïstisch
afzonderlijk
ernstig
gedreun
scherp
schaapachtig
schril
verlegen
zwijgend
slaperig
langzaam
glad
zacht
plechtig
stevig
soms
spoedig
snel
heimelijk
streng
strikt
met goed gevolg
plotseling
verrassend
verdacht
zoet
snel
sympathiek

T

teder
strak
vreselijk
dankbaar
grondig
bedachtzaam
strak
morgen
te
enorm
triomfantelijk
echt
Eerlijk

U

tenslotte
ongegeneerd
onverklaarbaar
onverdraaglijk
onethisch
onverwacht
helaas
unimpressively
onnatuurlijk
onnodig
volkomen
upbeat
upliftingly
rechtop
ondersteboven
omhoog
boven
dringend
nuttig
nutteloos
doorgaans
volkomen

V

afwezig
vaag
vergeefs
dapper
enorm
verbaal
zeer
kwaadaardig
zegevierend
met geweld
vivaciously
vrijwillig

W

hartelijk
zwak
vermoeid
goed
wetly
geheel
wild
willens
verstandig
jammerlijk
wonderlijk
zorgelijk
ten onrechte

Y

yawningly
jaar-
smachtend
gisteren
meegevend
jeugdig

Z

ijverig
zestfully
zestily