Boerderij, landbouwhuisdieren

DE BOERDERIJ EN BOERDERIJ DIEREN

1. boerderij 2. (plantaardige) tuin 3. vogelverschrikker 4. bijsnijden 5. irrigatie systeem
1. boerenwoning
2. (moestuin
3. vogelverschrikker
4. gewas
5. irrigatie systeem
6. schuur 7. silo 8. stabiele 9. hooi 10. hooivork 11. boerenerf
6. schuur
7. silo
8. stal
9. hooi-
10. hooivork
11. boerenerf
12. varkenspen / varkensstal 13. veld 14. combineer 15. weide
12. varkenshok / varkensstal
13. veld-
14. combineren
15. weide
16. boomgaard 17. fruit boom
16. boomgaard
17. fruit boom
18. boer 19. Gehuurde hand
18. boer
19. Gehuurde hand
20. kippenhok 21. kippenhok
20. kippenhok
21. kippenhok
22. hek 23. trekker
22. hek
23. trekker
24. haan ​​25. kip / duivin 26. kuiken
24. haan
25. kip / hen
26. kuiken
27. kalkoen 28. geit 29. kind 30. schapen 31. lam
27. Turkije
28. geit
29. kind
30. schapen
31. lam
32. stier 33. (zuivel) koe 34. kalf kalveren
32. bul
33. (melkkoe
34. kalf kalveren
35. paard 36. varken 37. big
35. paard
36. varken
37. big